Valt antal överträffade lagret

 1. Framsida
 2. | Ge ut en bok

Ge ut en bok

En introduktion till dig som ska ge ut en bok.

Boklund ser det som en viktig uppgift att samla information om den finlandssvenska litteraturen och bokutgivningen. Under Ge ut en bok samlas information kring bokutgivning på svenska i Finland och länkar till intressant och användbar information kring bokutgivning. Välkommen med!

Har du ett klart manuskript eller arbetar du på ett manuskript som du vill ge ut i bokform? Här finns information som du har nytta av oberoende av om du redan har ett förlag som vill ge ut din bok eller om du väljer att ge ut en bok på egen hand, som egenutgivare!

Förlag

Ett manuskript som blir antaget av ett förlag bearbetas, ges ut och säljs via förlagets egna kanaler. Förlagen gör avtal med författaren angående bl a royalty och honorar. Förlag ansvarar vanligtvis för alla kostnader gällande redaktörsarbete, grafisk design, tidtabeller, tryck, marknadsföring och försäljning.

Kontakta ett förlag

Inhemska förlag finner du t ex. här.

Här är exempel på finländska förlag som ger ut böcker på svenska. (Alla förlag tar inte emot manuskript för utgivning.)

Boklund Publishing
Ellips

Fontana media
Förlaget M
Förlaget Scriptum
Hellas förlag
Labyrinth Books
Libraria
Litorale
Lärum
Olimex förlag
Proclio förlag
Sandelin Media
Schildts & Söderström
Scriptum Förlag
Svenska folkskolans vänner
Vibosa

Förlag som vill ha med sina kontaktuppgifter, vänligen kontakta info@boklund.fi

Egenutgivning

Många väljer idag att skriva och ge ut en bok på s k eget förlag, utan hjälp från ett traditionellt förlag. Egenutgivare kan välja att göra hela arbetet själv och efter behov göra avtal om olika typer av köptjänster som behövs under processen. Här kommer information som du kan ha nytta av.

Vi rekommenderar att du först gör en plan för ditt bokprojekt, du väljer själv hur omfattande den ska vara och kan utveckla och förändra den under arbetets gång.

Här kan du läsa om hur egenutgivaren Nicko Smith gjorde när han gav ut sina böcker!

Planera i förväg

Oberoende av hur du väljer att ge ut din bok, behövs en bokprojektplan för att ge en realistisk uppfattning av tidsbehov, olika arbetsskeden och ekonomiska förutsättningar. En plan ger dig möjligheter att i förväg planera och vid behov göra nödvändiga justeringar. En plan kan innehålla;

 • en beskrivning av boken

 • omfattningen av bokprojektet; tidsmässigt, sidantal/serie, layout och kvalitetsmål

 • utgivningsplan; utgivare, målgrupp och storlek på upplaga (antal)

 • uppskattning av omkostnader och behov av köptjänster

 • samt dina målsättningar, ambitionsnivå och vision med bokprojektet

En plan för bokutgivningen är också bra ifall du vill ansöka om delfinansiering eller stipendier från t ex olika fonder. Här hittar du en länk till fonder i Finland som delar ut medel till utgivning av litteratur m m.

I processen med att ge ut en bok, kan finnas olika behov av hjälp eller köp av tjänster. Du kan kontakta t ex de finlandssvenska litteraturföreningarna www.http://litteraturforeningarna.fi/ , ta kontakt med förlag och utgivare, tryckerier och bokhandel om du vill ha tips och råd.

Följande organisationer kan vara av intresse, endast på finska och engelska

kirjailijaliitto.fi (Suomen kirjailijaliitto)

skr.fi (Suomen kulttuurirahasto)

Korrekturläsning och feedback från testläsare

Under arbetet med manuskriptet kan det vara bra att ha någon som läser texten och som kan fungera som bollplank. Under skrivprocessen läggs sällan tid på korrekturläsning eftersom innehållet i det skedet är det primära.. Det lönar sig därför ofta att ha en eller flera korrekturläsare som hittar stav- och skrivfel i en text som författaren själv ibland blivit blind för. Skrivfel i en text är en irritationskälla för både författaren själv och för läsaren.

Lektörens uppgift

En lektör läser igenom och ger en skriftlig respons på ditt manuskript. Lektörens roll är att se manuskriptets styrkor och svagheter och att ge övergripande kommenater och förslag gällande texten. Facklitteratur kräver en sakkännedom om ämnet som manuskriptet behandlar. Tänk på att endast ge manuskript som du känner dig klar med, inga halvfärdiga manuskript!

Fördelen med att använda lektör är att responsen är ärlig.

Erbjuder du lektörstjänster? Vi marknadsför dig gärna här!

Redaktörens uppgift

Ibland är det svårt att skilja åt lektörens och redaktörens uppgifter.

Har ditt manuskript antagits av ett förlag, får du en egen redaktör som följer ditt manuskript till utgivning. Men om du är egenutgivare blir det ofta en engångstjänst – en redaktör som går igenom ditt manuskript och som korrigerar, ger förslag och råd. En bra redaktör ger förslag på ändringar. Kan vara bra att ditt manuskript genomgås ännu en gång efter att ändringar gjorts.

Att få kontakt med redaktörer som arbetar på freelance basis är inte alltid lätt, kontakta t ex de regionala litteraturföreningarna för tips!

Erbjuder du redaktörstjänster? Vi marknadsför dig gärna här!

Ett färdigt manuskript!

När ditt manuskript känns klart för utgivning

 • bestämmer du bokens titel och omslag (bokens viktigaste marknadsföring!)

 • skriver baksidestext

 • väljer format (tryckerier erbjuder ofta standardformat som kan vara kostnadseffektiva)

 • ansöker om ISBN (International Standard Book Number) och

 • gör senast nu en plan och budget för för utgivning

Tips!

Med tanke på marknadsföring av boken, är det bra att själv ha pärmbilden sparad i .jpg eller .png-format. Detta för att lätt kunna överföra bilderna till annonser, artiklar eller marknadsföring på nätet.

Om du känner dig osäker; kontakta t ex din lokala bokhandlare som gärna ger råd och visar olika typer av böcker och ta kontakt med ett tryckeri för att bekanta dig med tryckprocessen, olika alternativ och kostnader.

Formgivning och grafiska tjänster

Många tryckerier erbjuder förutom sättning, även hjälp med layout av din bok. Ibland kan det behövas hjälp av en grafisk designer för att formge hela eller delar av bokens inlaga samt omslag.

Erbjuder ni formgivning av bokomslag och -inlaga och grafiska tjänster? Vi marknadsför er gärna här!

ISBN och EAN koder

ISBN är bokens identifieringskod som är avsedd för offentligt bruk och som bokhandel och bibliotek behöver för att hantera och lagerföra din bok. ISBN kan man ansöka om från www.kansalliskirjasto.fi.

Många tryckerier och förlag hjälper dig med ansökan till Finlands nationella ISBN-central. Inom bokbranschen används ISBN som streckkod vid märknig av varor, men det finns även bokhandlar/handel som kräver en EAN-kod för att de ska sälja en bok. EAN-koden framtas av olika företag eller med hjälp av programvara.

En isbn-kod är nödvändig både inom handel och bibliotek!

Marknadsföring och distribution

Boklund erbjuder marknadsföring, distribution och logistiklösningar. När din bok är tryckt, erbjuder Boklund ett provisionsbaserat helhetskoncept för

 • marknadsföring

 • försäljning till återförsäljare och bibliotek m fl

 • nätbokhandel för konsumenter

 • distribution och fakturering av sålda böcker

 • månatlig återrapportering till utgivaren över försäljning, samt utbetalning

Boklund erbjuder även lagerhållning och upprätthåller lagersaldorapporter för er bokföring. Avtalet baseras på en låg förlagsavgift samt engångsavgift för nya titlar. Återförsäljarnas rabatt och Boklunds provision dras automatiskt bort från det överenskomna priset.

Är du intresserad, kontakta vår kundservice per e-post info@boklund.fi så kontaktar vi dig per telefon eller epost!