Valt antal överträffade lagret

  1. Framsida
  2. | Utgivare

Utgivare

Förlag och egenutgivare

Boklund är ett helhetskoncept som utvecklats med speciellt små och medelstora förlags behov i fokus. Vi erbjuder förmånliga men effektiva lösningar och vårt mål är att ständigt utvecklas och kunna erbjuda er ständigt förbättrade tjänster!

Boklund ett provisionsbaserat helhetskoncept för

  • marknadsföring,

  • försäljning till återförsäljare och bibliotek m fl,

  • nätbokhandel för konsumenter,

  • distribution och fakturering av sålda böcker,

  • månatlig återrapportering till utgivaren över försäljning samt utbetalning

Vi skickar automatiskt ut elektorniska nyhetsbrev till återförsäljare och bibliotek när vi gör avtal om ny titel eller produkt. Samtidigt passar vi på att påminna om utgivarens eventuella backlist-titlar. Informationen hittas även enkelt på websidan. Boklund vill samla information om böcker och om aktörerna som gör dem! Tillgängligt för alla!

Vi bistår gärna med att designa och trycka reklamblad eller -vykort etc. Kontakta oss eller våra samarbetsparter inom grafisk design och tryckeri.

Boklund erbjuder även lagerhållning och upprätthåller lagersaldorapporter för er bokföring. Distributionsavtalet baseras på en låg förlagsavgift samt engångsavgift för nya titlar. Är du intresserad av att veta mera kan du snabbt kontakta vår kundservice per e-post info@boklund.fi så kontaktar vi dig - per telefon eller epost!

Vill ni ge ut en bok, läs gärna under fliken Ge ut en bok för att få tips om vem ni kan kontakta under processens gång.