Valt antal överträffade lagret

Minoritetspedagogik i Norden

Tom Gullberg & Mårten Björkgren (red.)

30,24€ 27,49€

Bottniska studier nr 7
Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 80


Den sjunde volymen i serien Bottniska studier behandlar minoritetspedagogik i Norden. Därmed vidgas det bottniska perspektivet till ett nordiskt tema. Antologin är ett första försök att synliggöra vad som menas med minoritetspedagogiska frågor och utmaningar i olika nordiska utbildningssammanhang. Definitionssvårigheten beror på att sammhällen, kontexter och skolmiljöer skiljer sig från varandra. Dessutom håller begreppet fortfarande på att lanseras.

Med minoritet avses i denna volym språkliga minoriteter. Den pedagogiska dimensionen berör fråmst språkliga minoriteters möjligheter att lära sig sitt eget språk och få undervisningen på det egna språket. Framställningen avgränsas till de så kallade autoktona språkliga minoriteterna i Norden.

Boken ges ut i samverkan mellan de vetenskapliga sammanslutningarna Kungl. Skytteanska Samfundet i Umeå och Svensk-Österbottniska Samfundet i Vasa.

I lager
Antal
-
+

Medarbetare

Tom Gullberg & Mårten Björkgren, redaktör
Ove Lillas, pärmbild
Crealio Design / Ove Lillas, grafisk form & design

ISBN

978-952-69650-0-0

Förlag

Svensk-Österbottniska Samfundet

Omfång

253 s

Utgivningsår

2021-10-19

Original titel

Mått B/H/R

21,3 / 23,5 / 1,3 cm

Vikt

772 s

Media/bandtyp

Häftad

Språk

Svenska,
Engelska,
Annat

Åldersgrupp

Vuxna

Varugrupp

Antologi

Nyckelord

Bottniska studier
Språk
Svensk-Österbottniska Samfundet