Valt antal överträffade lagret

Bottniska trästäder

Peter Ehrström & Madeleine Eriksson (red.)

31,40€ 28,55€

Det är mycket mera som förenar än åtskiljer bottniska trästäder från varandra. Denna antologi samlar artiklar från flera städer kring Bottniska viken, från Norrbotten, Västerbotten och Österbotten. Gemensamt är bland annat att det på 1960- och 1970-talen revs värdefulla trähusmiljöer som ersattes med moderna byggnader. De städer och stadsdelar som ingår i Bottniska trästäder delar också likartade erfarenheter av att utgöra geografisk periferi och står på 2010-talet inför likartade utmaningar vad gäller det byggda kulturarvets framtid.

Fyra av artiklarna behandlar vad som hänt sedan 1970-talet med den gamla trähusbebyggelsen i Skellefteå, Piteå, Öjebyn och Luleå. Det finländska materialet uppvisar en större tidsmässig, geografisk och tematisk spännvidd. Kaskö exemplifierar en trästad som i praktiken har bevarats intakt medan Neristan i Karleby utgör en bevarad trähusmiljö i staden. Brändö i Vasa uppvisar enbart en delvis bevarad trähusstadsdel, där byggnadsskyddet återigen utmanas. Bottniska trästäder hoppas väcka intresse för, och diskussion om, stadsomvandling och vikten av att värna det byggda kulturarvet.

I lager
Antal
-
+

Medarbetare

Peter Ehrström, redaktör
Madeleine Eriksson, redaktör

ISBN

978-951-98972-6-4

Förlag

Svensk-Österbottniska Samfundet

Omfång

156 s

Utgivningsår

2015-01-01

Original titel

Mått B/H/R

21 / 23,5 / 1 cm

Vikt

285 gram

Media/bandtyp

Häftad

Språk

Svenska

Åldersgrupp

Vuxna

Varugrupp

Kultur

Nyckelord

Bottniska studier
Finland
Historia
Österbotten
Svensk-Österbottniska Samfundet
Sverige